KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund

 

KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund  ger i första hand ut publikationer av tvärvetenskaplig karaktär, där  samspelet mellan teologi, konst och kultur uppmärksammas.

  Beställning bokhandel: Pris enligt resp. butik eller nätbokhandel. Förlagspris: Se Bokinfo  eller kontakta förlaget!

Bengt Arvidsson

TILL SAKRALT BRUK Kyrkobyggnaden i lundabiskopen Mads Jensen Medelfars (1579 - 1637) liv och teologi,  Lund 2012


272 sid., färgillustrationer

ISBN:9789163720987

Beställ genom bokhandeln!

Bengt Arvidsson:

Bed och arbeta i trädgården

Trädgårdskonsten i tro och tradition

Lund 2009


84 sid., färgillustrationer

ISBN:9789197810203

Beställ genom bokhandeln!

Orgelisten Uppland www.orgelisten.com

Restupplagor till försäljning:

Bengt Arvidsson

Själens örtagård. Trädgårdskonstens betydelse för bildspråket i uppbyggelselitteraturen omkring år 1600

Lund University Press 1991 228 sidor

Pris: 120 kr inkl. porto.

Mer information

Bengt Arvidsson   Naturlig teologi och naturteologi.

Naturen som bild i dansk fromhetstradition omkring år 1600

Lund University Press 1990

208 sidor Pris: 90 kr inkl. porto

Mer information

Beställning. Böckerna kan också beställas genom Bokbörsen!

Bengt Arvidsson KULTURTEOLOGISK FORSKNING

KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund

Bankgiro: 5160 - 3983


Förlaget anslutet till:

Bokinfo  www.bokinfo.se

Förlagssystem AB www.forlagssystem.se

Postadress:

Kulturteologiskt förlag

Kämpagränden 17 C

22476 Lund

Sverige


E-post:  bengt.arvidsson@kulturteologisktforlag.se

Telefon: 046-125168   Mobil: 073-8501356

Som formgivare anlitas Menhir Kultur o Datahttp://www.menhir.se

Bengt Arvidsson   Bildstrid - Bildbruk - Bildlära
En idehistorisk undersökning av bildfrågan inom den begynnande lutherska traditionen under 1500-talet. Lund University Press 1987. 256 sidor, Upplagan tyvärr slut!

Mer information och PDF för nerladdning.

Bengt Arvidsson:

Kyrka som

julprydnad


Om julkyrkor i gips och annat material


Lund 2016

128 sidor,

rikt illustrerad.

Mer information

Om JULKYRKOR
– en digital utställning

Se den här!
http://www.kulturteologisktforlag.se/Museum0.html

Julkyrka från c:a 1930-talet (Seglora) tv, från 1943 mitten och från c:a 1950- 1960-talen th.